NosExpert

ניתוח  אף

רח. פנקס 9 תל אביב
טל. 03-6023686


תפריט ניתוח אף אצל דר קריכלי
שם *
אימייל *
טלפון

ניתוח קונכיות

לקונכיות תפקיד חיוני בפיזיולוגיה של האף: האוויר הנכנס לריאות בעוברו דרך האף מתחמם או מצטנן לפי הצורך, מסונן מחלקיקי אבק ומקבל לחות נדרשת. הסיבות לניתוח הקונכיות הן שונות: הגדלת הקונכיות עקב נזלת אלרגית או עקב סיבה אחרת, הגורמת לחסימה מכנית של האף והפרעות בנשימה.

במקרה של נזלת אלרגית כרונית האף נחסם לצד קונכיות מוגדלות גם ע"י הפרשה מוגברת. במקרה של מחיצה עקומה לצד אחד, גדלה הקונכייה מהצד שכנגד. חשיבות הפיזיולוגית של הקונכיות עצומה ולכן מילת המפתח בניתוח קונכית היא שמרנות. כריתה מלאה של הקונכיות אינה מומלצת עקב חשיבותן הרבה, אלה במקרים חריגים בלבד. את הניתוח אפשר לבצע ע"י חיתוך הקונכיות באמצעות מכשירים כירורגיים או באמצעות קרן לייזר.

אפשר לבצע אותו כניתוח נפרד או בשילוב עם ניתוח המחיצה. במקרה של ניתוח קוסמטי באף לעיתים יש צורך בצמצום הקצה הקדמי של הקונכיות התחתונות לשמירת תקינותו של שסתום האף, המבטיח את תיפקודו הפיזיולוגי התקין .