NosExpert

ניתוח  אף

רח. פנקס 9 תל אביב
טל. 03-6023686


תפריט ניתוח אף אצל דר קריכלי
שם *
אימייל *
טלפון

מחיצה עקומה

מחיצה עקומהמהי המחיצה? המחיצה היא הדופן האמצעי בתוך האף, החוצה אותו לשני חלקים שווים. סטייה של המחיצה יכולה להיות חד-צדדים או דו-צדדית ותגרום להפרעות נשימה בהתאם לחומרת הסטייה. היא יכולה להיות מולדת או נרכשת, בעקבות שבר, לדוגמא. הטיפול בסטייה של המחיצה הינו אך ורק כירורגי . הניתוח יכול להתבצע כניתוח של המחיצה בלבד לשיפור הנשימה, או בשילוב עם ניתוח אסתטי(פלסטי) וניתוח קונכיות.

אצל רבים מאיתנו קיימת סטייה של המחיצה, אשר אינה מורגשת ואיננה גורמת להפרעות בנשימה, לכן לא מודעים לקיומה. עם זאת, לאחר הניתוח הקוסמטי, במידה ולא תוקנה, עלולה לגרום לקשיי נשימה. ידוע, כי הפרעות נשימה הן סיבוך אופייני לאחר ניתוח פלסטי של האף אפילו ללא מחיצה עקומה - קל וחומר כשקיימת סטייה של המחיצה. בנוסף לכך, האף שהיה ישר טרם הניתוח במקרים רבים יקבל עוקם לאחר חיתוך עצמות האף ונייודם (אסטיוטומיה). למניעת סיבוכים הנ"ל ד"ר קריכלי מתחשב גם בסטייה מינימלית ומשלב את יישור המחיצה עם ניתוח פלסטי של האף .